company logo

Zadzwoń +48 608 624 661

Aby wynająć sprzęt w naszej firmie wymagane jest:

- okazanie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty i  prawo jazdy),
- podpisanie umowy wypożyczenia sprzętu,
- opłacenie kaucji,
- zapoznanie się z regulaminem.

 

Jeśli brak jest wyżej wymienionych dokumentów najem sprzętu jest możliwy, jednak wymaga on wpłacenia kaucji w wysokości równowartości wypożyczonego sprzętu.

      1.Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

      2.Wypożyczający zobowiązuje się do oddania sprzętu sprawnego technicznie oraz bez zabrudzeń i uszkodzeń mechanicznych.

      3. Wypożyczający zobowiązuje się oddać wynajmowany sprzęt zgodnie z terminem określonym w umowie.

      4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe z nieodpowiedniego wykorzystania, zniszczenia, uszkodzenia sprzętu, a także odpowiada za działanie sił wyższych na sprzęt (np. spalenie, kradzież, zalanie wodą itd.).

      5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie wykorzystanie sprzętu prowadzące do uszczerbku na zdrowiu osoby obsługującej lub osób w pobliżu pracującego sprzętu.